Botanické zahrady a arboreta

Botanické zahrady

3. 6. 2016 | autor: Anna Tichá

V ČR je dnes 79 botanických zahrad. Většina byla založena pro pedagogické účely jako součást škol. Pouze 4 botanické zahrady spadají pod vědeckou instituci, některé jsou spravovány muzeem, výjimečně patří pod národní parky, chráněné krajinné oblasti či lesní správy. Některé botanické zahrady jsou zaměřeny na určité skupiny rostlin. Velké rozdíly jsou v rozloze, jen u tří je rozloha větší než 100 ha.

Pokračování

Arboreta

13. 4. 2016 | autor: Milada Minaříková

Přehled arboret v ČR. Arboretum je sbírka rostoucích dřevin domácího i cizího původu, sloužící k vědeckým, pedagogickým a osvětovým účelům. Převažují dřeviny. Nejčastěji jde o soliterní výsadbu taxonů, méně častá je skupinová výsadba porostů. Arboreta mohou mít všeobecné zaměření nebo jsou specializována k určitým skupinám dřevin.

Pokračování

Zámecké parky a zahrady

13. 4. 2016 | autor: Milada Minaříková

Významné zámecké parky a zahrady v ČR. Většinu našich zámků obklopují krásné zámecké parky, které těmto palácům vytvářejí pěknou kulisu a návštěvníkům poskytují příjemné procházky. Některé parky jsou malé, omezené prostorem, jiné rozlehlé a volně přecházejí do lesů a okolní přírody. Všechny parky mají znaky odlišnosti a jedinečnosti, všechny jsou uměleckým dílem zahradní a parkové architektury, mnohé s památnými stromy či chráněnými porosty.

Pokračování

Botanická zahrada hl.m. Prahy

13. 4. 2012 | autor: Milada Minaříková

Otevřená v roce 1992, výstavní plocha 14 ha, skleník se skalničkami a sukulenty, bohaté zastoupení druhů, ve stavbě rozsáhlý tropický skleník

Pokračování

Botanická zahrada a arboretum MZLU

13. 4. 2012 | autor: Milada Minaříková

Založená v roce 1936, rozloha více než 10 ha, přes 5000 forem dřevin a 2000 trvalek a skalniček, zahrada i pro nevidomé návštěvníky, pro veřejnost pouze v době konání pravidelných výstav.

Pokračování

Botanická zahrada PřF Masarykovy Univerzity

13. 4. 2012 | autor: Milada Minaříková

Založená v roce 1922, představuje přehledně uspořádané vegetační stupně, hlavně z jižní Moravy

Pokračování

Botanická zahrada léčivých rostlin FF v HK

13. 4. 2012 | autor: Milada Minaříková

Botanická zahrada byla založena pro pedagogické účely jako součást škol.

Pokračování

Botanická zahrada

13. 4. 2012 | autor: Milada Minaříková

Botaniká zahrada jako součást zahradnictví

Pokračování

Palmový skleník

13. 4. 2012 | autor: Milada Minaříková

Nachází se zde rovněž Muzeum zahradnických výrob a životního prostředí – zahradnické sbírky, expozice předmětů a lisů z oblasti vinařství, květinářské a zahrádkářské výstavy

Pokračování

Botanická zahrada Liberec

13. 4. 2012 | autor: Milada Minaříková

Založená v roce 1895, rozloha 2 ha, specializace na tropickou a subtropickou floru, od roku 1999 moderní skleníky, celkem 10 výstavních a 6 pěstitelských, např. pavilon masožravých rostlin, největší sbírka orchidejí v ČR, nejstarší kamélie Evropy, kapradiny, flora Madagaskaru

Pokračování