Botanické zahrady a arboreta

Botanická zahrada PřF Univerzity Palackého

13. 4. 2012 | autor: Milada Minaříková

Botanická zahrada byla založena pro pedagogické účely jako součást školy.

Pokračování

Botanická zahrada a rozárium

13. 4. 2012 | autor: Milada Minaříková

Sbírkové skleníky – palmový, kaktusový, tropický, subtropický

Pokračování

Botanická zahrada PřF Ostravské univerzity

13. 4. 2012 | autor: Milada Minaříková

Botanická zahrada byla založena pro pedagogické účely jako součást školy.

Pokračování

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

13. 4. 2012 | autor: Milada Minaříková

Jediná botanická zahrada u nás v jednom areálu se ZOO, více než 1000 druhů, poddruhů a kultivarů dřevin, speciálně zaměřené sbírky, např. severoamerická polopoušť, vřesoviště, v roce 1993 otevřen botanický skleník se sbírkami sukulentů, asi 1100 taxonů subtropických a tropických rostlin.

Pokračování

Botanická zahrada UK

13. 4. 2012 | autor: Milada Minaříková

Vznikla v roce 1897 přenesením botanické zahrady ze Smíchova, skleník s tropickými a subtropickými rostlinami, unikátní exponát Viktoria Regia

Pokračování

Dendrologická zahrada a Průhonický park

13. 4. 2012 | autor: Milada Minaříková

Průhonický park byl založen koncem 19. století jako zámecký park, přechází plynule do okolní krajiny, domácí i cizokrajné dřeviny, více než 1000 forem stromů a keřů, speciální jsou rhododendrony, rozárium 1500 klonů kosatců, alpinum asi 700 taxonů horských, skalních a stepních rostlin, přístupno celoročně, park ve správě Botanického ústavu AV ČR

Pokračování

Botanická zahrada a arboretum

13. 4. 2012 | autor: Milada Minaříková

Nalézá se v prostoru starého vápencového lomu Dolní Kamenárka a jeho okolí asi na 10 ha, první výsadby v roce 1999, vápnomilné a teplomilné rostliny představují budoucí expozici kamenné zahrady, na dně vznikl vápencový mokřad bohatý na vodní a bahenní rostliny

Pokračování

Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ

13. 4. 2012 | autor: Milada Minaříková

Botanická zahrada byla založena pro pedagogické účely jako součást školy

Pokračování

Botanická zahrada

13. 4. 2012 | autor: Milada Minaříková

Zahrada je otevřena celoročně a každodenně, vyjma pondělí, kdy je sanitární den. V zimě je otevřeno od 9:00 do 17:00, od počátku května do konce září se návštěvní doba prodlužuje do 18:00 hodin.

Pokračování