Práci poptává

Práci nabídnout Práci poptat

Hortiflora registr s.r.o. - kontakt

– Přelouč 31. 5. 2019 | okres: Pardubice

KONTAKT Hortiflora registr s.r.o. Hradecká 1383, 535 01 Přelouč, tel: 724 069 527, e-mail: info@hortiflora.cz, www.hortiflora.cz

Pokračování

Práce se zaměřením na ekoturistiku, agroturistiku, ekologické zemědělství, arboristiku

– Brno 24. 1. 2019 | okres: Brno

Hledám práci na HPP se zaměřením na ekoturistiku, agroturistiku, ekologické zemědělství, arboristiku – pozemní pracovník, ekofarmy, zahradnictví apod.

Pokračování

Agronom hledá práci ve Zlínském kraji, možnost nástupu leden 2018

– Zlín 19. 12. 2017 | okres: Zlín

Agronom hledá práci ve Zlínském kraji, možnost nástupu leden 2018

Pokračování

Městská část Praha 6 poptává provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Prahy 6

– Praha 24. 10. 2016 | okres: Praha

Městská část Praha 6 poptává provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Prahy 6. Termín pro podání Vaší nabídky je do 29.11.2016.

Pokračování

Práce v oboru Krajinářství

– Olomouc 14. 10. 2015 | okres: Olomouc

Jsem absolventka na Mendelově univerzitě v Brně, obor Krajinné inženýrství a hledám práci v oboru. Mám pětiletou praxi v oblasti posuzování dřevinné vegetace, v rámci které jsem získala zkušenosti s hodnocením stromů a tvorbou dendrologických posudků včetně tvorby mapových podkladů. Moje bakalářská práce byla na téma: Porovnání metodik hodnocení stavu stromů na vybraných lokalitách Olomouckého kraje a v diplomové práci jsem řešila návrh územního systému ekologické stability v oblasti Hulína

Pokračování

Poptávka zaměstnání - absolventka zahradní a krajinné tvorby

– Mladá Boleslav 13. 7. 2015 | okres: Mladá Boleslav

Absolventka zahradní a krajinné tvorby na VOŠ Mělník hledá práci jako zahradní architekt či v realizační firmě nejlépe v okolí Mladé Boleslavi.

Pokračování

Poptávka práce v projekční a realizační činnosti - Praha

– Praha 24. 6. 2015 | okres: Praha

Hledám práci v krajinářském oboru v Praze. Vystudovala jsem zahradnické obory VOŠ – DiS. - Mělník - zahr. a kr. tvorba - projekční činnost, ČZU - Bc. - zahr.kraj. úpravy a ČZU – Ing. - krajinné inženýrství.

Pokračování

Poptávka zaměstnání v oboru jako krajinářský architekt nebo projektant

– Klášterec nad Orlicí 24. 6. 2015 | okres: Ústí nad Orlicí

Jsem absolventkou oboru Krajinné a pozemkové úpravy na ČZU v Praze a hledám práci v oboru ideálně jako krajinářský architekt nebo projektant. Na bakalářském stupni studia jsem studovala obor Územní plánování. Disponuji dobrou znalostí problematiky ÚSES, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Pokračování

Absolventka Krajinného inženýrství

– Olomouc 4. 6. 2015 | okres: Olomouc

Hledám práci v krajinářském oboru. Jsem absolventkou Krajinného inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně. Praxi jsem získala, během 1,5 let stáže. Mým cílem je získat samostatnou a odpovědnou práci, ve které bych uplatnila své odborné dovednosti, smysl pro pečlivost a komunikační schopnosti.

Pokračování

Maďarská studentka krajinářské architektury hledá praxi na 3 měsíce v ČR

– Brno, Praha 3. 3. 2015 | okres: Brno

Maďarská studentka krajinářské architektury hledá praxi na 3 měsíce v ČR. Nastoupit může v březnu 2015. Preferuje Brno avšak ráda navštíví i Prahu. Je zaregistrovaná v mezinárodním studijním programu Erasmus. Z toho důvodu, že mluví anglicky tak i další podrobnosti zprostředkováváme již jen v angličtině.

Pokračování