Školení a semináře

Dny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

20. 1. 2018 – 23. 1. 2018 – Brno 20. 12. 2017 | autor: Anna Tichá

Brno, Botanická zahrada PřF MU 20.1. a 23.1.2018

Pokračování

Setkání sběratelů suiseki v Libčanech

20. 1. 2018 – 20. 1. 2018 – Libčany u Hradce Králové 4. 1. 2018 | autor: Anna Tichá

Libčany u Hradce Králové, Bonsai centrum 20.1.2018 od 10 hodin

Pokračování

Svatby pro mírně pokročilé Brno

21. 1. 2018 – 21. 1. 2018 – Brno 11. 12. 2017 | autor: Anna Tichá

Pracovní seminář 21.1.2018 v Brně-Vonekl s.r.o., floristické techniky, Slávek Rabušic

Pokračování

Vánoční kontraktační vzorkovna a Kontraktační vzorkovna sušených květin a dušičkových dekorací Praha

22. 1. 2018 – 28. 2. 2018 – Praha 11. 12. 2017 | autor: Anna Tichá

Praha - Klia Praha s.r.o. 22.1.-28.2.2018

Pokračování

Italské zahrady I.

23. 1. 2018 – 23. 1. 2018 – Praha 7. 1. 2018 | autor: Anna Tichá

Praha, Národní zemědělské muzeum 23.1.2018 - z cyklu přednášek Historie zahradní architektury, přednáší Ing. Zdeněk Novák, vždy od 17 do 19 hod, vstup zdarma

Pokračování

Navrhování travních porostů, specifické druhy trávníků

24. 1. 2018 – 24. 1. 2018 – Praha 20. 12. 2017 | autor: Anna Tichá

24.1.2018 (9:00 - 16:00), Prostory Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 1 (přednáškový sál, 1. patro)

Pokračování

Dny otevřených dveří na ZF Mendelu

24. 1. 2018 – 24. 1. 2018 – Lednice 2. 1. 2018 | autor: Anna Tichá

Lednice 24.1.2018 v aule Zaharadnické fakulty Mendelu v budově A od 10.30 hodin.

Pokračování

Dny otevřených dveří na AF Mendelu

26. 1. 2018 – 26. 1. 2018 – Brno 11. 12. 2017 | autor: Anna Tichá

Brno 26.1.2018 od 10 hodin v posluchárně Q 01 kampusu Zemědělská 1 v Brně

Pokračování

Kořenové čistírny pro domy a obce, zelené mokřadní střechy a fasády, využití dešťové a odpadní vody v domech a zahradách

29. 1. 2018 – 29. 1. 2018 – Praha 11. 12. 2017 | autor: Anna Tichá

29.1.2018 (9:00 - 16:00) Prostory Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 1 (aula, přízemí)

Pokračování

Italské zahrady II.

30. 1. 2018 – 30. 1. 2018 – Praha 7. 1. 2018 | autor: Anna Tichá

Praha, Národní zemědělské muzeum 30.1.2018 - z cyklu přednášek Historie zahradní architektury, přednáší Ing. Zdeněk Novák, vždy od 17 do 19 hod, vstup zdarma

Pokračování