Asociace zahradnických společenstev

11. 8. 2014 | autor: Anna Tichá

Asociace zahradnických společenstev (zkratkou AZS) vznikla za účelem:
- posilování pozice členů a jednotné prosazování záměrů vztahujících se k celému zahradnickému oboru
- servisu členským svazům v podobě silnější organizace vzhledem k celkové výši produkce, služeb, zaměstnaných lidí apod. a jejich propagace
- zastupování členů při prosazování společných cílů, například v oblastech školství, výzkumu, dotací, používání pesticidů apod.
- jednání s ministerstvy, Agrární komorou ČR, poslaneckými výbory a dalšími institucemi ovlivňujícími náš obor
- koordinace a zefektivnění vynaloženého úsilí při společných jednáních zástupců členských svazů
- jednání s nečlenskými svazy a spolupráce s nimi na úkolech, které bez společné aktivity mohou jen s obtížemi uspět při hledání řešení (typickým příkladem je téma zahradnického vzdělávání)

AZS v současné době zastupuje tato sdružení:

Svaz školkařů ČR (www.svaz-skolkaru.cz)
Svaz květinářů a floristů ČR
(www.svazkvetinaruafloristu.cz)
Sdružení zahradnických center (www.szc.cz)
Sdružení lesních školkařů ČR (www.lesniskolky.cz)
Asociace zahradnického výstavnictví (www.green-world.info)
Český spolek perenářů (www.pereny.info)
Sdružení pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a
kořeninových rostlin PELERO (www.pelero.cz)

Asociace zahradnických společenstev: sídlo: Wolkerova 17, 77111 Olomouc, IČO 227 21 827 kancelář a doručovací adresa AZS: Na Pláni 1609, Náchod 54701, president AZS: Jiří Chládek, tajemník AZS: Ing. Jiří Dusbaba,
www.a-z-s.cz tel.: 775 142 163, č. účtu 2400109186/2010, E-mail AZS: azscr@seznam.cz

Komentáře

Přidat komentář

Která číslice je poslední v čísle 87823