Svaz květinářů a floristů ČR

7. 4. 2018 | autor: Anna Tichá

Svaz květinářů a floristů ČR (SKF ČR) je profesní organizací květinářů a floristů z celé České republiky. Jeho posláním je hájit zájmy svých členů, mapovat odbornou úroveň a statistická zjištění v pěstování a obchodování s květinami a také zajišťovat zvyšování kvalitativní úrovně a povědomí o české floristice u široké laické veřejnosti

Svaz květinářů a floristů ČR (SKF ČR) je profesní organizací květinářů a floristů z celé České republiky. Jeho posláním je hájit zájmy svých členů, mapovat odbornou úroveň a statistická zjištění v pěstování a obchodování s květinami a také zajišťovat zvyšování kvalitativní úrovně a povědomí o české floristice u široké laické veřejnosti.

SKF ČR byl založen a registrován v roce 1991 jako občanské sdružení pod názvem Svaz květinářů ČSFR. V roce 1993, kdy došlo ke sloučení se Svazem vazačů a aranžérů při současném vzniku samostatného slovenského svazu, byl pozměněn na název Svaz květinářů a floristů. Od roku 2007 pracuje svaz ve dvou samostatných sekcích (květinářská a floristická). Také byl pozměněn název na Svaz květinářů a floristů České republiky. Svaz je profesní, dobrovolná nezisková organizace.
Členy SKF ČR jsou producenti a obchodníci s květinami a přidruženým materiálem, floristé (aranžéři), odborné střední a vysoké školy, botanické zahrady či výzkumné ústavy. Prostřednictvím SKF ČR se členové podílí na organizaci a výzdobě prostor mnoha významných akcí, které se v ČR v minulých letech uskutečnily.

SKF ČR je nositelem označení „Česká květina“. V roce 2013 SKF ČR započal iniciativu na podporu domácích pěstitelů květin pod názvem Česká květina. S tímto označením se budete moct setkávat v obchodních řetězcích hobbymarketů i dalších zahradnictvích a květinářstvích v ČR. Toto označení je pro spotřebitele signálem, že si kupuje rostlinu od českého pěstitele s vysokou úrovní kvality, vyprodukovanou v České republice s většinou výrobních vstupů od místních dodavatelů. Filozofií takového produktu je současně i ekologicky odpovědný přístup k produkci okrasných rostlin – květiny ke svému spotřebiteli nemusí procestovat půlku zeměkoule. Rostliny nepodstupují dlouhodobé vystavení například teplotnímu stresu a jsou proto často i v lepší kondici než zahraniční produkce. Mimo to koupí květiny z domácí produkce zákazník podpoří lokální pěstitele a nepřímo i zaměstnanost v oblasti zahradnictví v České republice. Víc na www.ceska-kvetina.cz

Hlavní cíle svazu
Hlavním motivem založení svazu byla a je potřeba posílit postavení, úroveň a autoritu oboru v ČR.
Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada volící předsednictvo pro dvouleté období.
Hlavním cílem svazu je poslání cechovní sounáležitosti, růst odbornosti a vzájemné informovanosti.

Cíle se realizují především formou:
pořádání odborných seminářů (floristika, květinářství), exkurzí, výstav a soutěží
spolupráce s mezinárodními profesními organizacemi a členství v nich (AIPH, FLORINT)
spolupráce s odborným školstvím
iniciace a zajištění vydávání odborných publikací a reklamních materiálů (plakáty, DVD apod.)
poradenství v oboru
spolupráce na vytváření legislativy spjaté s oborem
vydávání informativního svazového zpravodaje

Členství ve svazu
Řádným členem svazu může být každá právnická nebo fyzická osoba profesně spjatá s tímto oborem.
Podmínkou přijetí je podání písemné přihlášky, registrace v sekretariátu SKF ČR a zaplacení stanoveného členského příspěvku

Sekretariát: Tomáš Svoboda, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
Tel.: 585 726 290, mob.: 777 182 381
e-mail: svaz.skf@seznam.cz, internet: www.svazkvetinaruafloristu.czwww.ufgf.org

Akce Svazu květinářů a floristů na rok 2018
Uvedené akce jsou pořádány přímo SKF ČR či členy SKF ČR nebo se jedná o akce, u kterých Svaz přebral záštitu nebo je vyhlašovatelem a podílí se na nich částečně.
1.čtvrtletí
LEDEN
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
10.1., ČZA Mělník, www.zas-me.cz
DŽUNGLE, KTERÁ NESPÍ
12. 1.– 24. 3. únor – pátky a soboty od 18 h. Fata Morgana–REZERVACE NUTNÁ přes formulář na www.botanicka.cz
REPREZENTAČNÍ KVĚTINOVÝ PLES MĚSTA  SÁZAVY,  téma První republika.
13. 1., Sázava

SVATBY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ  - FLORISTICKÉ TECHNIKY
21. 1. Vonekl s.r.o. Brno
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
24. 1. Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, 10.30 hodin
VÁNOČNÍ KONTRAKTAČNÍ VZORKOVNA
22. 1 – 28. 2.  KLIA Praha s.r.o.
KONTRAKTAČNÍ VZORKOVNA SUŠENÝCH KVĚTIN A DUŠIČKOVÝCH DEKORACÍ
22. 1 – 28. 2.  KLIA Praha s.r.o.
VÝSTAVA ŘEZANÝCH RÚŽÍ
27. 1 – 28.1. Zahradnictví Dvořák a syn Teplice
ÚNOR
DŽUNGLE, KTERÁ NESPÍ
12. 1.– 24. 3. únor – pátky a soboty od 18 h. Fata Morgana–REZERVACE NUTNÁ přes formulář na www.botanicka.cz
Rostlinné bistro Botanická na talíři

1. 2.  od 17:30, Ponert Jan – Za orchidejemi ekvádorských hor, Vstupné: 50,– Kč www.botanicka.cz
AGRÁRNÍ PLES  
2. 2. palác Žofín, Praha
Rostlinné bistro Botanická na talíři
8. 2.  od 17:30, Škopek Jaroslav – Barevné klenoty naší ptačí říše, Vstupné: 50,– Kč www.botanicka.cz
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14.2., ČZA Mělník, www.zas-me.cz
VALENTÝNSKÝ VEČER V BOTANICKÉ
14. 02. | od 18.00 | Fata Morgana – netradiční oslava v botanické zahradě.. Cena: 600 Kč/pár. Rezervace nutná na eva.novozamska@botanicka.cz
Rostlinné bistro Botanická na talíři
15. 2.  od 17:30, Vencálek Tomáš – Arboreta a botanické zahrady jihovýchodního Polska, Vstupné: 50,– Kč www.botanicka.cz
KVĚTINÁŘSKÉ A FLORISTICKÉ DNY 2018
16. – 17. 2. Valtice, členská schůze SKF ČR, seminář pro květináře a floristy
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
21. 2., Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně,  10.30 hodin
Rostlinné bistro Botanická na talíři
22. 2.  od 17:30, Rybkovi Romana a Vlastik – Květena vietnamského národního parku Bidoup – Nui Ba, Vstupné: 50,– Kč www.botanicka.cz
PLES MEZI KVĚTY 2018 – V rytmu 80. let
24. 2. od 19.30 hodin,  Výstaviště Flora Olomouc – pavilon A
ZAHRADNICKÝ PLES Zahradnictví Cinke
24. 2. Žatec
BŘEZEN
DŽUNGLE, KTERÁ NESPÍ
12. 1.– 24. 3. březen – pátky a soboty od 19 h . Fata Morgana–REZERVACE NUTNÁ přes formulář na www.botanicka.cz
VÝSTAVA ORCHIDEJÍ  
2. – 25. 3. Botanická zahrada hl. města Prahy
Skleník Fata Morgana, 9 – 18 hod.
REPREZENTAČNÍ PLES ZAHRADNICKÉ FAKULTY MENDELU 2018
téma První republika
16. 3. 2018 od 20:00 v Kulturním domě ve Velkých Bílovicích
JARNÍ SEMINÁŘ A VELIKONOCE
18. 3. KLIA CZ s.r.o., Praha
JARNÍ SEMINÁŘ A VELIKONOCE
18. 3. VONEKL s.r.o., Brno
POLABSKÝ MOTÝL 2018 téma Hvězdy stříbrného plátna
21. 3. Výstaviště Lysá nad Labem
18. ročník soutěže v aranžování květin pro studenty středních zahradnických a zemědělských škol a pro učně zahradnických a zemědělských učilišť
OTVÍRÁNÍ JARA
23.3., soutěž, PVA Letňany
ZEMĚDĚLEC – JARO 2018
21. – 25. 3. Výstaviště Lysá nad Labem, 48. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků
FLORISTICKÝ  KURZ – JARNÍ A VELIKONOČNÍ VAZBA 
24.3. ČZA Mělník
VELIKONOCE NA FRANTIŠKU 2018
24. –25.3. Centrum sklářského umění v huti František, Sázava
floristická show Ing. Kláry Franc Vavříkové a Tomáše Hakla
2.čtvrtletí
DUBEN
NARCIS 2018
12. 4. – 15. 4. Výstaviště Lysá nad Labem
17. ročník výstavy narcisů, tulipánů a dalších jarních cibulovin a zahradnické trhy
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
25.4.. ČZA Mělník, www.zas-me.cz,  s výstavou studentských projekčních prací
FLORA OLOMOUC
26. – 29. 4. – jarní etapa zahradnického veletrhu,
FLORIA JARO 2018
27. 4. – 1. 5., Kroměříž
27.4. – SKF ČR – přehlídka květinových soch – realizace
KVĚTEN
FLORIA JARO 2018
5. 5. – 8. 5., Kroměříž
5.5. – SKF ČR – přehlídka květinových soch – realizace
SETKÁNÍ FLORISTICKÝCH SVAZŮ V4
16.5. Děčín
DĚČÍNSKÁ KOTVA  – 47. Mistrovství floristů ČR
16. – 20. 5.  47. Mistrovství floristů České republiky, zámek Děčín
ŠKOLA V KVĚTECH
24.5. ČZA Mělník, www.zas-me.cz
ZAHRADNICKÉ PUTOVÁNÍ  
25. – 26.5. ČZA Mělník a další firmy, www.zas-me.cz
DEN PARTNERSTVÍ 2018 -  DOD
27. 4., SOŠ VMZ a JŠ SJZ České Budějovice, Rudolfovská  92
ČERVEN
FLORISTICKÝ KURZ – LETNÍ SLAVNOST  
9.6. ČZA Mělník, www.zas-me.cz
HAVÍŘOV V KVĚTECH
16. 6. Havířov
květinová výzdoba průvodu a soutěž květinových soch
RŮŽOVÁ ZAHRADA 2018
21. – 24. 6. Výstaviště Lysá nad Labem
8. ročník celostátní výstavy růží, letních květin a zahradnické trhy
3.čtvrtletí
ČERVENEC
KVĚTY 2018
12. – 15. 7. Výstaviště Lysá nad Labem
22. celostátní výstava květin a zahradnické trhy
SRPEN
FLORIA LÉTO 2018
11. – 14. 8. Kroměříž
FLORA OLOMOUC
16. – 19. 8. letní etapa zahradnického veletrhu, oslava 60. výročí Flory Olomouc
EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT MLADÝCH ZAHRADNÍKŮ
20. – 25.8. Rajhrad
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ –  PERENY v Hlavenci
29. 8. Předváděčka Kláry Franc Vavříkové z bylin a trvalek
ZÁŘÍ
JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI 2018
7. – 9. 9. Výstaviště Lysá nad Labem
prodejně-kontraktační výstava jiřin a gladiol
VÁNOČNÍ KONTRAKTAČNÍ VZORKOVNA
6. 9 – 8. 9. PVA Expo Praha – Letňany FOR DECOR
JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI 2018
7. – 9. 9. Výstaviště Lysá nad Labem
prodejně-kontraktační výstava jiřin a gladiol
VICTORIA REGIA 2018
19. 9. Piešťany, Majstrovstvá Slovenska vo floristike, organizátor – SAKF
Květinová show -
20. září  od 16 h Klášterní zahrady, při nepříznivém počasí Zámek Litomyšl
MEZINÁRODNÍ KONGRES ZAHRADNICKÝCH CENTER
16. – 21.9 .Sdružení zahradnických center, s.r.o.
SMUTEČNÍ SEMINÁŘ A DUŠIČKY
22. 9. KLIA s.r.o., Ostrava
ROZKVETLÉ JEZEŘÍ – ZÁMECKÝ FLOWER ART
26. 9. – 30. 9., Henriho květinová dílna Sázava, zámek Jezeří

DÝŇOVÉ SLAVNOSTI  2018
29. 9. – 30. 9., Zahradnictví u Kopřivů, Šebrov:  www.zahradnictvisebrov.cz
4.čtvrtletí
ŘÍJEN
DÝŇOVÉ SLAVNOSTI  20183.-14.10., Zahradnictví Líbeznice,  www.zahradnictvilibeznice.cz
ROZKVETLÉ PAMÁTKY OLOMOUCE
4. – 7. 10. Rozkvetlé památky Olomouce – květinová výzdoba kostelů
FLORA OLOMOUC
4. – 7. 10. podzimní etapa zahradnické výstavy
2. ročník floristické soutěže Pohár podzimní Flory
ZEMĚDĚLEC – PODZIM 2018
4. – 7. 10. Výstaviště Lysá nad Labem
49. prodejně-kontraktační zemědělská a zahrádkářská výstava
DÝŇOVÉ SLAVNOSTI i 2018
6.-7.10., Zahradnické centrum Chládek, Praha: www.zahradnictvi-chladek.cz
DÝŇOVÉ SLAVNOSTI  2018
6.-7.10., Zahradnické centrum Brabec, Brno-Modřice:  www.brabeczc.cz
DÝŇOVÉ SLAVNOSTI  2018
6.- 7. 10., Zahradnictví u Kopřivů, Šebrov:  www.zahradnictvisebrov.cz
DÝŇOVÉ SLAVNOSTI  2018
6.-7.10., Zahradnictví Dvořák a syn, Teplice:  www.dvorakasyn.cz
DÝŇOVÉ SLAVNOSTI  2018
6.-7.10., Flora Garden, Bakov:  www.floracz.cz
25. Kopidlenský kvítek – mistrovství ČR v zahradnickém oboru 2018
10. a 11.10. -  soutěž žáků středních škol, 12.10. – soutěže žáků základních škol, 13.10. – výstava

FLORIA PODZIM 2018
11. – 14. 10., Kroměříž
DÝŇOVÉ SLAVNOSTI  2018
13.-14.10., Zahrada Lisý, Králův Dvůr:  www.zahradalisy.cz
DÝŇOVÉ SLAVNOSTI  2018
13.-14.10., AZ Garden, Pardubice:  www.azgarden.cz
DÝŇOVÉ SLAVNOSTI  2018
13.-14.10., Zahradnické centrum, Ferenčík, České Budějovice:  www.ferencik.cz
REGIONÁLNÍ VÝSTAVA OVOCE A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
12. – 16. 10., SOŠ VMZ a JŠ SJZ České Budějovice, Rudolfovská 92
LISTOPAD
POSLEDNÍ CESTA 2018
3. – 4. 11. Mezinárodní veletrh pohřebnictví a důstojného umírání
VÁNOČNÍ SEMINÁŘ
10. 11.  KLIA CZ s.r.o., Ostrava
VÁNOČNÍ SEMINÁŘ
11. 11.  KLIA CZ s.r.o., Bohuslavice
VÁNOČNÍ SEMINÁŘ
11. 11.  KLIA CZ s.r.o., Praha
VÁNOČNÍ SEMINÁŘ
11. 11.  VONEKL s.r.o., Brno
VĚNCOVÁNÍ PRO DĚTSKOU HEMATO-ONKOLOGICKOU KLINIKU v Olomouci
16.-18.11., Olomouc
PROSINEC

VÁNOCE  2018

1. – 2. 12. Kroměříž
FLORISTICKÝ KURZ – ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ VAZBA  
8.12.ČZA Mělník 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
13. – 14. 12., SOŠ VMZ a JŠ SJZ České Budějovice
VÁNOČNÍ VÝSTAVA FLORISTIKY A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
15.-17. 12., areál Střední školy zahradnické a technické Litomyšl

Kalendář bude v průběhu roku doplňován a SKF si vyhrazuje právo na jeho změnu.

Komentáře

Přidat komentář

Kolik má člověk nohou?