Svaz květinářů a floristů ČR

7. 3. 2019 | autor: Anna Tichá

Svaz květinářů a floristů ČR (SKF ČR) je profesní organizací květinářů a floristů z celé České republiky. Jeho posláním je hájit zájmy svých členů, mapovat odbornou úroveň a statistická zjištění v pěstování a obchodování s květinami a také zajišťovat zvyšování kvalitativní úrovně a povědomí o české floristice u široké laické veřejnosti

Svaz květinářů a floristů ČR (SKF ČR) je profesní organizací květinářů a floristů z celé České republiky. Jeho posláním je hájit zájmy svých členů, mapovat odbornou úroveň a statistická zjištění v pěstování a obchodování s květinami a také zajišťovat zvyšování kvalitativní úrovně a povědomí o české floristice u široké laické veřejnosti.

SKF ČR byl založen a registrován v roce 1991 jako občanské sdružení pod názvem Svaz květinářů ČSFR. V roce 1993, kdy došlo ke sloučení se Svazem vazačů a aranžérů při současném vzniku samostatného slovenského svazu, byl pozměněn na název Svaz květinářů a floristů. Od roku 2007 pracuje svaz ve dvou samostatných sekcích (květinářská a floristická). Také byl pozměněn název na Svaz květinářů a floristů České republiky. Svaz je profesní, dobrovolná nezisková organizace.
Členy SKF ČR jsou producenti a obchodníci s květinami a přidruženým materiálem, floristé (aranžéři), odborné střední a vysoké školy, botanické zahrady či výzkumné ústavy. Prostřednictvím SKF ČR se členové podílí na organizaci a výzdobě prostor mnoha významných akcí, které se v ČR v minulých letech uskutečnily.

SKF ČR je nositelem označení „Česká květina“. V roce 2013 SKF ČR započal iniciativu na podporu domácích pěstitelů květin pod názvem Česká květina. S tímto označením se budete moct setkávat v obchodních řetězcích hobbymarketů i dalších zahradnictvích a květinářstvích v ČR. Toto označení je pro spotřebitele signálem, že si kupuje rostlinu od českého pěstitele s vysokou úrovní kvality, vyprodukovanou v České republice s většinou výrobních vstupů od místních dodavatelů. Filozofií takového produktu je současně i ekologicky odpovědný přístup k produkci okrasných rostlin – květiny ke svému spotřebiteli nemusí procestovat půlku zeměkoule. Rostliny nepodstupují dlouhodobé vystavení například teplotnímu stresu a jsou proto často i v lepší kondici než zahraniční produkce. Mimo to koupí květiny z domácí produkce zákazník podpoří lokální pěstitele a nepřímo i zaměstnanost v oblasti zahradnictví v České republice. Víc na www.ceska-kvetina.cz

Hlavní cíle svazu
Hlavním motivem založení svazu byla a je potřeba posílit postavení, úroveň a autoritu oboru v ČR.
Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada volící předsednictvo pro dvouleté období.
Hlavním cílem svazu je poslání cechovní sounáležitosti, růst odbornosti a vzájemné informovanosti.

Cíle se realizují především formou:
pořádání odborných seminářů (floristika, květinářství), exkurzí, výstav a soutěží
spolupráce s mezinárodními profesními organizacemi a členství v nich (AIPH, FLORINT)
spolupráce s odborným školstvím
iniciace a zajištění vydávání odborných publikací a reklamních materiálů (plakáty, DVD apod.)
poradenství v oboru
spolupráce na vytváření legislativy spjaté s oborem
vydávání informativního svazového zpravodaje

Členství ve svazu
Řádným členem svazu může být každá právnická nebo fyzická osoba profesně spjatá s tímto oborem.
Podmínkou přijetí je podání písemné přihlášky, registrace v sekretariátu SKF ČR a zaplacení stanoveného členského příspěvku

Sekretariát: Tomáš Svoboda, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
Tel.: 585 726 290, mob.: 777 182 381
e-mail: svaz.skf@seznam.cz, internet: www.svazkvetinaruafloristu.czwww.ufgf.org

Akce Svazu květinářů a floristů na rok 2019
Uvedené akce jsou pořádány přímo SKF ČR či členy SKF ČR nebo se jedná o akce, u kterých Svaz přebral záštitu nebo je vyhlašovatelem a podílí se na nich částečně.

1. čtvrtletí

LEDEN
HYACINTOVÝ TÝDEN
14. 1 – 20. 1. Zahradní centrum Ferenčík, České Budějovice
JARNÍ KONTRAKTAČNÍ VELETRH DEKORACÍ FOR DEKOR
17. 1 – 19. 1. Praha  EXPO – Letňany
DŽUNGLE, KTERÁ NESPÍ 
18. 1.– 31. 3. leden- pátky  od 18 h. Fata Morgana–REZERVACE NUTNÁ přes formulář na www.botanicka.cz
KONTRAKTAČNÍ VZORKOVNA  SUŠENÝCH KVĚTIN A DUŠÍČKOVÝCH DEKORACÍ
20. 1.  KLIA Praha s.r.o.
Zájezd SKF ČR
22. – 25. 1. IPM Essen
VÝSTAVA ŘEZANÝCH RŮŽÍ
26. – 27. 1. Zahrada Lisý, Králův Dvůr
NARCISOVÝ TÝDEN
28. 1 – 3. 2. Zahradnické centrum Ferenčík, České Budějovice
 
ÚNOR
NARCISOVÝ TÝDEN
28. 1 – 3. 2. Zahradnické centrum Ferenčík, České Budějovice
VÝSTAVA ŘEZANÝCH RÚŽÍ
2.  – 3. 2. Zahradnictví Líbeznice
TÝDEN MINIZAHRÁDEK
5. 2 – 10. 2. Zahradnické centrum Chládek, Praha – Střešovice
FARMÁŘSKÝ VÍKEND
8. – 10. 2. Zahrada Lisý, Králův Dvůr
DŽUNGLE, KTERÁ NESPÍ 
18. 1.– 31. 3. únor – pátky a soboty od 18 h. Fata Morgana–REZERVACE NUTNÁ přes formulář na www.botanicka.cz
FARMÁŘSKÝ VÍKEND
9.  – 10. 2. Zahradnictví Dvořák a syn Teplice
TULIPÁNOVÝ TÝDEN
11. – 17. 2. Zahradnické centrum Ferenčík, České Budějovice
AGRÁRNÍ PLES
15. 2. palác Žofín, Praha
VÁNOČNÍ KONTRAKTAČNÍ VZORKOVNA
17 – 24. 2.  KLIA Praha s.r.o.
KVĚTINÁŘSKÉ A FLORISTICKÉ DNY 2019
22. – 23. 2. Praha – Malešice, členská schůze SKF ČR, seminář pro květináře a floristy
JARO NAPŘÍČ KONTINENTY
23. – 24. 2. Zahradnické centrum Brabec Brno – Modřice
PROBOUZENÍ JARA v ZAHRADĚ LISÝ
22. – 24. 2. Zahrada Lisý, Králův Dvůr
KVETOUCÍ ORCHIDEJE
23. – 25. 2. Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně
VÍKEND S VŮNÍ CITRUSŮ A ČAJE
23. – 24. 2. Zahradnictví Líbeznice
EXOTICKÉ JARO V ČERNÉ
23. – 24. 2. AZ Garden Černá za Bory
ZAHRADNICKÝ PLES Zahradnictví Cinke
23. 2. Žatec
PROBUĎTE JARO
25. 2 – 3. 3. Zahradnické centrum Ferenčík, České Budějovice
 
BŘEZEN
DŽUNGLE, KTERÁ NESPÍ
18. 1.– 31. 3. březen – pátky a soboty od 19 h. Fata Morgana–REZERVACE NUTNÁ přes formulář na www.botanicka.cz
PROBUĎTE JARO
25. 2 – 3. 3. Zahradnické centrum Ferenčík, České Budějovice
JARO ZAČÍNÁ U CHLÁDKŮ
2 – 3. 3. Zahradnické centrum Chládek, Praha – Střešovice
JARNÍ SEMINÁŘ
10. 3.  KLIA Praha s.r.o
JARNÍ SEMINÁŘ 
17. 3. VONEKL s.r.o., Brno
DŽUNGLE, KTERÁ NESPÍ
12. 1.– 24. 3. březen – pátky a soboty od 19 h . Fata Morgana–REZERVACE NUTNÁ přes formulář na www.botanicka.cz
REPREZENTAČNÍ PLES ZAHRADNICKÉ FAKULTY MENDELU 2019
15. 3. 2018 od 20:00 v Kulturním domě ve Velkých Bílovicích
VÍTÁNÍ JARA
16 – 17. 3. Zahradnictví u Kopřivů, Šebrov
ZEMĚDĚLEC 2019
20. – 24. 3. VLL, Lysá nad Labem, 50. národní výstava zemědělství, zahrádkářství a potravinářství
POLABSKÝ MOTÝL 2019
20. – 24. 3. floristická soutěž pro střední zahradnické školy, VLL Lysá nad Labem,
OTVÍRÁNÍ JARA
22. 3., soutěž zahradnického oboru pro střední školy Hruškadesign, PVA Letňany
JARO V ZAHRADĚ
30. – 31. 3. Zahradnictví u Kopřivů, Šebrov

2. čtvrtletí

DUBEN
NARCIS 2019
11. – 14. 4. VLL, Lysá nad Labem, 18.výstava narcisů, tulipánů, dalších jarních cibulovin a zahradnické trhy
OASIS VISEGRAD CUP 2019
24. – 25. 4. 1.ročník mezinárodní floristické soutěže, Výstaviště Flora Olomouc
FLORA OLOMOUC
25. – 28. 4. – jarní etapa zahradnického veletrhu
HORTIFARM a JARNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
25. – 28. 4. – jarní etapa zahradnického veletrhu
DEN PARTNERSTVÍ
29. 4., SOŠ VMZ a JŠ SJZ České Budějovice
 
KVĚTEN
FLORIA JARO 2019

1. 5. – 8. 5., Výstaviště FLORIA Kroměříž
KVĚTINOVÝ FESTIVAL
10.5 – 8. 6. SZO ČZS PELARGONIE, Ovocná a okrasná školka Kozolupy
DĚČÍNSKÁ KOTVA  – 48. Mistrovství floristů ČR
15. – 19. 5.  48. Mistrovství floristů České republiky, zámek Děčín
MUŠKÁTOVÁ BURZA
24.5 – 26. 6 SZO ČZS PELARGONIE,  Botanická zahrada Praha Troja  
IRIS
24. – 27. 5. Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně

ČERVEN 
KVĚTINOVÝ FESTIVAL
10.5 – 8. 6 ČZS PELARGONIA, Ovocná a okrasná školka Kozolupy
RŮŽOVÁ ZAHRADA 2019 
13. – 16. 6. VLL, Lysá nad Labem, 9.výstava růží, letních květin a zahradnické trhy
NAŠE ZEMĚDĚLSTVÍ
15. – 16. 6. Zemědělský svaz, více na jeho webových stránkách

3.čtvrtletí

ČERVENEC
VÝSTAVA KVĚTINOVÝCH VAZEB A DESIGNU
1.7. – 22. 8. Lednice
VÝSTAVA KVĚTIN
8.7. – 13. 9. Pokusné pole Černý Seed s.r.o., Jaroměř Ve všední dny bude pole přístupné od 6.00 do 16.00 hod., o sobotách od 6.00 do 12.00 hod. V neděli bude pokusné pole nepřístupné
KVĚTY  2019
18. – 21.7. VLL, Lysá nad Labem, 23. celostátní výstava květin a zahradnické trhy

SRPEN
VÝSTAVA KVĚTINOVÝCH VAZEB A DESIGNU 
1.7. – 22. 8. Lednice
VÝSTAVA KVĚTIN
8.7. – 13. 9. Pokusné pole Černý Seed s.r.o., Jaroměř Ve všední dny bude pole přístupné od 6.00 do 16.00 hod., o sobotách od 6.00 do 12.00 hod. V neděli bude pokusné pole nepřístupné
FLORIA LÉTO 2019
9. – 11. 8. Výstaviště FLORIA Kroměříž
FLORA OLOMOUC
15. – 18. 8. letní etapa zahradnického veletrhu,
LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
15. – 18. 8. letní etapa zahradnického veletrhu,
VÝSTAVA KVĚTIN ČIMELICE 2019
22. – 25. 8. areál zahradnictví Zámecká zahrada Čimelice
ZAVÍRÁNÍ VRAT
24. 8 SZO ČZS PELARGONIE, Lo­děnice

ZÁŘÍ
VÝSTAVA KVĚTIN
8. 7. – 13. 9. Pokusné pole Černý Seed s.r.o., Jaroměř Ve všední dny bude pole přístupné od 6.00 do 16.00 hod., o sobotách od 6.00 do 12.00 hod. V neděli bude pokusné pole nepřístupné
JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI  2019
6. – 8. 9. VLL, Lysá nad Labem, 7. Celostátní výstava jiřin a gladiolů
VÁNOČNÍ KONTRAKTAČNÍ VZORKOVNA
5. – 7. 9. PVA EXPO FOR DEKOR
KVĚTINOVÁ SHOW V KLÁŠTERNÍCH ZAHRADÁCH V LITOMYŠLI
19. 9. od 16:00 květinová show v Klášterních zahradách v Litomyšli nebo na zámku (dle počasí), vstupné dobrovolné
ZAHRADNICKO–ZEMĚDĚLSKÁ VÝSTAVA LIBVERDA 2019
20.- 22. 9. 2018 Zahradnicko – zemědělská výstava v areálu Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín – Libverda
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SŠZa a Ze A. E. Komerse, Děčín-Libverda
21. 9. 2019 – Den otevřených dveří pro zájemce o studium na Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín – Libverda
FLORIA KROMĚŘÍŽ  2019
27. 9. – 29. 9., Výstaviště FLORIA FLORIA Kroměříž

4.čtvrtletí

ŘÍJEN
ROZKVETLÉ PAMÁTKY OLOMOUCE 
3. – 6. 10. Rozkvetlé památky Olomouce – květinová výzdoba kostelů
FLORA OLOMOUC
3. – 6. 10. podzimní etapa zahradnické výstavy
DOŘEZNÁ LEDČICE
5. 10 SZO ČZS PELARGONIE, Ledčice
ZEMĚDĚLEC 2019
3. – 6. 10. VLL, Lysá nad Labem, 51. národní výstava zemědělství, zahrádkářství
a potravinářství, STŘEDOČESKÉ DOŽINKY
FLORIA PODZIM 2019
11. – 13. 10. Podzim – dušičky, Výstaviště FLORIA Kroměříž
REGIONÁLNÍ VÝSTAVA OVOCE A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11. – 15. 10., den otevřených dveří SOŠ VMZ a JŠ SJZ České Budějovice

LISTOPAD
VÁNOČNÍ SEMINÁŘ
9. 11. KLIA s.r.o. Ostrava
VÁNOČNÍ SEMINÁŘ
10. 11. KLIA s.r.o. Praha
VÁNOČNÍ SEMINÁŘ
10. 11. KLIA s.r.o. Bohuslavice
VÁNOČNÍ SEMINÁŘ
10. 11. VONEKL s.r.o. Brno 

PROSINEC 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
12. – 13. 12., SOŠ VMZ a JŠ SJZ České Budějovice
MEZINÁRODNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA FLORISTIKY A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
14. 12. – 17. 12. mezinárodní vánoční výstava na SŠ Za a Tech Litomyšl,
vstupné dobrovolné

 

Kalendář bude v průběhu roku doplňován a SKF si vyhrazuje právo na jeho změnu.

Komentáře

Přidat komentář

Kolik má pavouk nohou?