Práce v oboru Krajinářství

14. 10. 2015 | místo konání: Olomouc | okres: Olomouc

Jsem absolventka na Mendelově univerzitě v Brně, obor Krajinné inženýrství a hledám práci v oboru. Mám pětiletou praxi v oblasti posuzování dřevinné vegetace, v rámci které jsem získala zkušenosti s hodnocením stromů a tvorbou dendrologických posudků včetně tvorby mapových podkladů. Moje bakalářská práce byla na téma: Porovnání metodik hodnocení stavu stromů na vybraných lokalitách Olomouckého kraje a v diplomové práci jsem řešila návrh územního systému ekologické stability v oblasti Hulína

Pracuji v programu Microsoft Office, AutoCAD, QGIS, částečně v programu ArcGIS. Dále ovládám anglický jazyk a mám řidičský průkaz skupiny B. Týmová, ani samostatná práce není problém.

Preferuji práci v Olomouci a okolí.
V případě zájmu zašlu kompletní životopis.

ng. Eliška Látalová
E-mail: eli.latalova@gmail.com
Tel.: 775 233 320

Komentáře

Přidat komentář

Napište druhé číslo: 52, 98, 65, 32.