Mendelova univerzita v Brně

8. 4. 2019 | autor: Anna Tichá

Zemědělská 1, 613 00 Brno, tel: 545 135 101, fax: 545 211 128, info@mendelu.cz, www.mendelu.cz

OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (Bc.):
Zahradnictví (3PK) Vinohradnictví a vinařství (3PK) Jakost rostlinných potravinových zdrojů (3P) Zahradní a krajinářská architektura (4P) Zahradní a krajinářské realizace (3P) Správa zeleně (3 roky, kombinované) Floristická tvorba (3 roky, prezenční)

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIA (NMgr.):
Zahradnictví (2PK) Řízení zahradnických technologií (2PK) Zahradní a krajinářská architektura (2P) Management zahradních a krajinářských úprav (2P)

Vysvětlení zkratek v závorce: např. 3PK 3 roky studia v Prezenční i Kombinované for­mě.

Agronomická fakulta (AF)
Zemědělská 1
613 00 Brno
tel: 545 133 008
fax: 545 212 044
agro@mendelu.cz
www.mendelu.cz

Bakalářské studium:
Chemie a technologie potravin
Zemědělská specializace
Technologie odpadů
Zemědělské inženýrství
Zootechnika
Rostlinolékařství
Agrobiologie

Navazující magisterské studium:
Chemie a technologie potravin
Technologie odpadů
Fytotechnika
Zootechnika
Zemědělská specializace
Rostlinolékařství

Lesnická a dřevařská fakulta (LDF)
Zemědělská 3
613 00 Brno
tel: 545 134 005
fax: 545 211 422
info.ldf@mendelu.cz
www.ldf.mendelu.cz

Bakalářské studium:
Dřevařství
Lesnictví
Nábytek
Krajinářství

Navazující magisterské studium:
Dřevařské inženýrství
Krajinné inženýrství
Lesní inženýrství
Nábytkové inženýrství

Provozně ekonomická fakulta (PEF)
Zemědělská 1
613 00 Brno,
tel: 545 132 706
fax: 545 132 797
info@pef.mendelu.cz
www.pef.mendelu.cz

Bakalářské studium:
Hospodářská politika a správa
Ekonomika a management
Systémové inženýrství a informatika
Inženýrská informatika

Navazující magisterské studium:
Hospodářská politika a správa
Ekonomika a management
Systémové inženýrství a informatika

Zahradnická fakulta (ZF)
Valtická 337
691 44 Lednice na Moravě
tel: 519 367 225
fax: 519 367 222
info@zf.mendelu.cz
www.zf.mendelu.cz

Bakalářské studium
Zahradnické inženýrství
Zahradní a krajinná architektura
Zahradnické technologie
Zahradnictví

Navazující magisterské studium:
Zahradní a krajinářská architektura
Zahradnické inženýrství

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS)
Zemědělská 1
613 00 Brno
tel: 545 132 905
fax: 545 211 128
eliska.svobodova@mendelu.cz
www.frrms.mendelu.cz

Institut celoživotního vzdělávání (CZV)
Zemědělská 5
613 00 Brno
tel: 545 135 006
fax: 545 135 006
czv@mendelu.cz
www.icv.mendelu.cz

Komentáře

Anna Petříková

28. 1. 2015 0:00 | xpetrik8@node.mendelu.cz

Dobrý den, jsem ze zahradnické fakulty v Lednici Mendelovy Univerzity v Brně. V současné době probíhá snaha o aktualizaci a sjednocení informací o fakultě uvedených na webech. Za tímto účelem provádíme sběr informací a rozesíláme aktualizované informace webmasterům jednotlivých www stránek. Byla jsem pověřena Vás kontaktovat s prosbou o aktualizaci oborů, uvedených na Vašich stránkách: OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (Bc.): Zahradnictví (3PK) Vinohradnictví a vinařství (3PK) Jakost rostlinných potravinových zdrojů (3P) Zahradní a krajinářská architektura (4P) Zahradní a krajinářské realizace (3P) OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIA (NMgr.): Zahradnictví (2PK) Řízení zahradnických technologií (2PK) Zahradní a krajinářská architektura (2P) Management zahradních a krajinářských úprav (2P) Vysvětlení zkratek v závorce: např. 3PK 3 roky studia v Prezenční i Kombinované formě. Dny otevřených dveří: 28. ledna a 25. února 2015, vždy v 10:30 hod., aula ZF MENDELU, Lednice. Přihlášky ke studiu: do 20. března 2015 (Bc.) a do 20. května 2015 (NMgr.). Více informací na www.zf.mendelu.cz (oficiální web) nebo na www.zahradnickafakulta.cz (pro uchazeče o studium). Dále prosím o nahrazení výrazu "MZLU - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita" za "MENDELU - Mendelova univerzita", došlo k přejmenování univerzity. Děkuji Vám, přeji hezký den, s pozdravem, Bc. Anna Petříková

Přidat komentář

Která číslice je poslední v čísle 87823