Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.

5. 4. 2019 | autor: Milada Minaříková

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu je neziskovým sdružením odborníků – profesionálů činných v oblasti zahradní a krajinářské tvorby.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu je neziskovým sdružením odborníků – profesionálů činných v oblasti zahradní a krajinářské tvorby.

Posláním Společnosti je přispívat ke konstruktivní odborné spolupráci při využívání krajiny, prosazovat respekt k odbornému názoru při rozhodování, které se týká krajiny; zvyšovat odbornou úroveň dílčích profesí v oblasti zahradní a krajinářské tvorby; ovlivňovat legislativu, která se týká činnosti zmíněných profesí; vytvářet prostor pro odbornou diskusi jako nezbytného předpokladu pro hledání optimálních řešení.

K DOSAŽENÍ SVÝCH CÍLŮ SPOLEČNOST REALIZUJE:
vzdělávací činnost ; pořádání odborně zaměřených seminářů, dílen, konferencí, exkurzí, zájezdů, diskusních fór apod.

publikační činnost ; vydávání odborného časopisu Zahrada-park-krajina a neperiodických publikací – knih, sborníků, metodik, propagačních a osvětových materiálů apod.

propagační činnost ; pořádání výstav a soutěží, zprostředkování odborných informací vně Společnosti

ostatní odborná činnost ; ustavování pracovních komisí a pracovních skupin krátkodobého i dlouhodobého trvání s cílem spolupracovat na tvorbě závazných dokumentů, vydávat odborná stanoviska apod.

koordinace činnosti dobrovolníků.

V rámci Společnosti jsou v současnosti činné sekce dílčích specializací:
Sekce péče o dřeviny – SPoD ISA (www.arboristika.cz)
Sekce krajinářské architektury – SKA IFLA CZ

PLAN AKCI NA ROK 2019
Rok s dendrologií „Zima – jehličnany a dřeviny s převládajícím zimním efektem“, Průhonice, 21.2.2019
Hajničky a podrostové trvalky, Průhonice, 2.4.2019
Plánování a navrhování modrozelené infrastruktury, Praha, 3.-4.4.2019
Ropočtování při projektování a realizaci zahradních úprav, Praha, 4.4.2019
Hajničky a podrostové trvalky, Průhonice, 11.4.2019
Záchrana zraněného a základy první pomoci, Žďár nad Orlicí, 12.4.2019
Jarní floristika, dvoudenní kurz, Průhonoce, 15.-16.4.2019
Tulipány a ostatní cubuloviny, Průhonice, 18.4.2019
Vertikální zahrady – interiérové zelené stěny, Olomouc, 25.4.2019
Rok s dendrologií „Jaro – dřeviny s převládajícím jarním efektem“, Průhonice, 14.5.2019
Správa zeleně v městské krajině, Praha, 16.5.2019
Zahrady Anglie s návštěvou Chelsea Flower Show, Anglie, 20.-26.5.2019
Mistrovství ČR ve stromolezení, Vrchlabí, 23.-26.5.2019
Rybník jako významný krajinný prvek, Vodňany, 28.5.2019
S krajinou jen dobře aneb nástroje plánování v krajině, Praha, 29.5.2019
Trvalky – jarní a časně letní efekt, Průhonice, 30.5.2019
Škůdci dřevin a jejich diagnostika, Olomouc, 3.-4.6.2019
Víkend otevřených zahrad, celá ČR, 8.-9.6.2019
Trvalková výsadba ve veřejném prostoru trochu jinak, Třeboň, 13.-14.6.2019
Spolková výstava Bugga Heilbronn, 18.-19.6.2019
Rok s dendrologií „Léto – dřeviny s převládajícím letním efektem“, Průhonice, 22.8.2019
Strom pro život – život pro strom, Tábor, 12.-13.9.2019
Exkurze po dílech krajinářské architektury v Čechách, druhá polovina září 2019
Rok s dendrologií „Podzim – dřeviny s převládajícím podzimním efektem“, Průhonice, 24.10.2019

Adresa kanceláře a kontakty:
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel/Fax: 257 323 953, e‑mail:kancelar@szkt­.cz
www.szkt.czwww.arboristika.cz

Komentáře

Přidat komentář

Napište část těla: preclík, voda, klávesnice, nos.