Asociace floristického designu

8. 4. 2013 | autor: Milada Minaříková

Informace o všech aktivitách Asociace floristického designu získáte na Floristické škole v Hradci Králové, Černilovská 7, tel/fax: 495 221 811, e-mail:info@florist.cz, www.florist.cz

Informace o všech aktivitách Asociace floristického designu získáte na Střední škole vizuální tvorby v Hradci Králové, Černilovská 7, tel/fax: 495 221 811, e-mail: info@vizualskola.czwww.vizualskola.cz

Akce Asociace floristického designu 2014

Exkurze
Návštěvy výstav a mistrovských floristických škol podle aktuálních termínů.

Floristické semináře v budově Floristické střední školy v Hradci Králové v parku Jiráskovy sady
Floristické semináře jsou vedené zkušenými mistry floristy – lektory Mistrovské školy floristiky v Hradci Králové. Využíváme poznatků ze zahraničních seminářů, soutěží, výstav, stáží, mistrovských floristických škol, odborné zahraniční literatury.
Začátečníci a pokročilí budou na jednotlivých seminářích pracovat pod dohledem lektorů, přičemž každá skupina bude vypracovávat různé práce a dekorace s rozdílnou úrovní obtížnosti. Semináře si volíte podle svého uvážení. Do skupiny začátečníci se přihlašují ti, kteří mají aranžování jako koníčka nebo ti, kteří se chtějí naučit floristiku od základu a pokračovat v dalším vzdělávání a věnovat se floristice profesionálně. Na semináři se naučí základní techniky (vázání kytice do spirály, správné techniky vypichování do oasisu, ošetřování rostlinného materiálu, vatičkování, drátkování, práci s gutaperčovou páskou a podobně). Do pokročilých se přihlašují ti, kteří již mají určité zkušenosti, chtějí vypracovávat složitější dekorace a mají zájem se více dozvědět o teorii, především o estetice, která je nezbytná pro tvorbu dekorací. U pokročilých se předpokládá dovednost základních floristických technik. Začátky seminářů jsou vždy v 10:00. Na každý seminář musíte podat samostatnou přihlášku. Kurzovné činí pro člena AFD 400,– Kč, pro ostatní 600,– Kč, plus cena materiálu většinou okolo 700 Kč.
Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese školy, uzávěrka přihlášek je 1 týden před termínem semináře. Platební podmínky: cena kurzovného a materiálu se hradí v hotovosti na místě v den konání semináře.
Zájemci o floristickou zkoušku musí absolvovat 3 semináře. Účastníci absolvují dopolední blok teoretické výuky, po kterém následuje samostatné vypracování floristické práce na dané téma. Na semináře si účastníci připraví návrh – projekt své floristické práce, který budou realizovat. Témata floristických prací jsou: věnec, prostorová floristická dekorace a dekorace stolu. Každý seminář budou kandidáti vypracovávat jedno téma. Účastníci si předem připraví návrh své práce a ten budou konzultovat na semináři. Floristická práce na semináři bude součástí praktické zkoušky. Absolvování floristické zkoušky je nutný krok pro postup k mistrovské floristické zkoušce. Na zkoušky si účastníci přivezou vlastní materiál podle své potřeby. Po dohodě můžeme některý materiál zajistit. Cena tohoto cyklu tří seminářů s výukou je pro člena AFD 6000,–Kč.
Zájemci o mistrovskou floristickou zkoušku absolvují cyklus seminářů jako zájemci o floristickou zkoušku, navíc se musí přihlásit také na dva semináře, které se vztahují k přípravě na mistrovskou floristickou zkoušku. Na těchto seminářích budou vypracovávat svatební kytici a sesazovanou nádobu. Na posledním semináři zájemci o mistrovskou floristickou zkoušku absolvují písemnou teoretickou část mistrovské floristické zkoušky. Praktická mistrovská zkouška se uskuteční v měsíci květnu nebo červnu. Cena obou seminářů včetně teoretické výuky je 4000,– Kč. Účastníci si přivezou vlastní materiál podle své potřeby. Zájemci o mistrovskou floristickou zkoušku musí tedy absolvovat celkem pět přípravných seminářů. Tři přípravné semináře ke složení floristické zkoušky a další dva přípravné semináře ke složení mistrovské floristické zkoušky. Přijímací test k přípravným seminářům se koná v září 2013.
Termíny a témata pracovních floristických seminářů

18.1.2014
Začátečníci: Květinové dárky
nejen ke svátku Svatého Valentýna, ale například k životním jubileím. Živá květina vhodně dozdobená neflorálním materiálem může přinést velký estetický zážitek. Zpracování a využití malého počtu květů a zeleně, neflorálních materiálů při jejich plném vyznění – malé kytice v konstrukcích a korpusech, valentýnské drobnosti, zdobení dárků květinami – pro ženy i muže. Sami si vyberete, co budete z připraveného materiálu tvořit.
Pokročilí: Objekty floristického designu

  • netradiční floristické práce odborně zpracované, technicky dokonalé nejen ke svátku zamilovaných. Náměty na zdobení dárků, tvorbu korsáží a floristických šperků, objekty s minimem řezaných květů pro pravidelnou obměnu vhodné do interiérů. Tvorba dekorace podle vlastního výběru z připraveného materiálu. Estetika pro floristy: Teorie barev – vnímání, působení, volba barev, symbolika, barevné harmonie.

Mistrovská a floristická zkouška: Dekorace stolu – symbolika, tvary, linie, struktury, barevnost, konstrukce, technika, materiál, postup práce. Vlastní návrh, estetické zákonitosti.

15.2.2014
Začátečníci: Dlouhodobé dekorace ze sušených a upravovaných materiálů
jsou součástí výzdoby interiérů. Floristické zpracování obrázků, různých základů a využití sušených rostlin, plodů, listů, pedigu a neflorálního materiálu. Kreativní zpracování – lepení, navazování, vypichování, zatavení, skládání, práce s voskem, tapetovým lepidlem a další zajímavé náměty. Vytvoříte si dekoraci do interiéru podle vlastní volby z nabídky a připraveného materiálu.
Pokročilí: Tvůrčí zpracování sušeného a jinak upravovaného materiálu
vkusným a neotřelým způsobem s využitím zajímavých technik. Vypracování vlastní grafické práce či nástěnné dekorace z připraveného materiálu. Zásady kompozice strukturních floristických obrazů a jejich sérií. Kreativní floristický design při tvorbě kompletu – obraz a floristická práce nebo objekt. Propojení tvůrčích výtvarných technik a technik floristického designu v působivé dvojici. Estetika pro floristy: Struktury a vliv barev na ně, možnosti kompozice plochy i prostoru.
Mistrovská a floristická zkouška: Praktická floristická zkouška.

15.3.2014
Začátečníci Tvůrčí práce s aranžovací hmotou a techniky vypichování.
Nádoba jako samostatná floristická práce.
Floristicky zpracovaná nádoba a aranžmá v této nádobě musí působit jako kompoziční celek. Alternativní zpracování oasisové hmoty a zapracování květin. Možnosti zajímavých prací s využitím menšího počtu prvků i dekorací na stoly ke slavnostní příležitosti.
Pokročilí: Moderní kreativní tvorba v dnešním interiéru.
Variace vypichování nádob, vkládání a zpracování květů bez nádob, netradiční pojetí vypichovaných dekorací. Konstrukční prvky, volné tvary a nahodilé tvary. Plné využití technik – vypichování s více růstovými body, alternativní techniky pro zásobení květin vodou –mech, zkumavky… Estetika pro floristy: Barvy a styly v interiéru – barevné palety, tabule nálad, barvy a osvětlení, typologie interiéru
Mistrovská a floristická zkouška: Svatební kytice, korsáž – typ kytice, techniky práce, barevné harmonie. Vlastní návrh, estetické zákonitosti, techniky.

5.4.2014
Začátečníci Zpracování jarních květin, rostlin a jiných materiálů pro jarní a velikonoční svátky, jako výzdoba jarních interiérů. Sesazované či vypichované nádoby, houpající se vajíčko, velikonoční věnečky, jarní kytičky do korpusů nebo další možnosti tvorby zajímavých jarních dekorací z připraveného materiálu. Vhodné techniky vypracování, výběr florálního a neflorálního materiálu. Barevné kombinace a proporce. Velikonoční zvyky, symbolika a její začlenění do velikonoční a jarní floristiky
Pokročilí: Jarní florální kompozice.
Vytváření větších velikonočních prací nebo sestav z dílčích aranžmá, vysvětlení zásad skupin, symetrické i asymetrické zpracování, využití konstrukčních prvků. Velikonoční svátky jako nedílná součást výzdoby obchodů, interiérů a exteriérů. Estetika pro floristy: Jarní a letní trendy floristického designu pro rok 2014, zdroje trendů a nové impulsy a techniky pro tvůrčí práci. Skupiny a omezující zákon.

17.5.2014
Začátečníci: Letní kytice a jejich proměny.
Kytice vázané bez základů nebo s podpůrnými prvky.Hodnotové úrovně jednotlivých
květin. Typy kytic – grafické, vegetativní, paralelní, dekorativní nebo dárkové. Vlastnísestavení kytice – skládání do spirály, paralelní skládání, úvazek. Kombinace a příprava materiálu, správný výběr nádoby, proporce. Ošetření květin, prodloužení trvanlivosti
Pokročilí: Svatební kytice

  • tradiční i moderní techniky, vhodnost volby určitého typu svatební kytice. Svatebnífloristika jako kompozice souhry nevěsty, ženicha, šatů, temperamentu...... Zajímavé techniky vypracování svatebních kytic i dalších doplňků pro nevěstu a ženicha, „šperkové detaily“ jako kreativní doplněk floristického designéra pro dokonalou svatební kytici. Výběr

kytice na základě barevné typologie. Sestavení objednávky. Estetika pro floristy: Typologie nevěsty – osobnost, šaty, barevný typ. Omezující zákon pro vhodné sestavení materiálů.
Mistrovská a floristická zkouška: Písemná mistrovská floristická zkouška. Sesazovaná nádoba – výběr nádoby, výběr rostlin, pracovní postup. Vlastní návrh, estetické zákonitosti.

VÝSTAVY
Jarní a velikonoční výstava branding a floristického designu
uskuteční se ve Střední škole vizuální tvorby v Hradci Králové v Jiráskových sadech ve dnech: 11.4. 2014 v 14 – 18 hod. a 12. 4. – 13. 4. 2014 v 9 – 18 hod.
Vstup je zdarma, s možností nákupu vystavených výrobků.
Mistrovské floristické zkoušky
uskuteční se v Mistrovské škole floristicky v Hradci Králové v Jiráskových sadech ve dnech: 13.6. – 15.6.2014
Akademie branding a floristického designu
uskuteční se ve Střední škole vizuální tvorby v Hradci Králové v Jiráskových sadech ve dnech: vernisáž v pátek 13.6.2014 ve 14:00; výstava probíhá 13.6.2014 do 18:00 a 14.6. – 15.6.2014 od 9:00 do 18:00. Součástí akce bude vyhodnocení soutěže ART FLORAL DESIGN žáků ZŠ
Akademie branding a floristického designu je výstava brandingových produktů a uměleckých květinových dekorací, které tvoří studenti Střední školy vizuální tvorby. Akademie má soutěžní charakter. Všichni studenti školy vytvoří projekt – návrh instalace, resp. brandingový objekt a model. Výběrová komise sestavená z učitelů školy vybere nejlepší návrhy k reálnému ztvárnění. Vybraní studenti budou následně umělecké a brandingové práce tvořit.
STŘEDNÍ ŠKOLA VIZUÁLNÍ TVORBY s.r.o.
Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové – Rusek
Telefon RUSEK: 495 221 811
Telefon Jiráskovy sady: 494 940 435
Email: info@vizualskola.cz
Web: http://www.vizualskola.cz
Facebook: odkaz zde…
GPS: 50°15'21.981"N, 15°51'17.692"E

Komentáře

Přidat komentář

Napište druhé číslo: 52, 98, 65, 32.