Svaz školkařů České republiky

8. 3. 2019 | autor: Anna Tichá

Svaz školkařů ČR jako profesní Svaz je začleněn do Agrární komory a je členem Spolku závlahářů.

Cílem Svazu je zvyšovat úroveň školkařství a zajistit plynulý rozvoj tohoto oboru na úseku hospodářském, technickém a kulturním, jakož i hájit a prosazovat společné zájmy školkařských podniků bez ohledu na formy vlastnictví vůči řídícím a správním orgánům a institucím, jak na úrovni republiky, tak i ve vztahu k zahraničí.
Vzhledem k významu a poslání školkařského oboru v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí, bude Svaz zastupovat a hájit odpovídající postavení oboru.

Činnost Svazu
hájíme zájmy oboru školkařství při jednáních se státními institucemi
spolupracujeme na tvorbě legislativy dotýkající se oboru školkařství
zabýváme se integrovanou ochranou rostlin v okrasném školkařství
řešíme problematiku minoritních přípravků pro obor školkařství
pořádáme semináře a školení s tématy týkající se našeho oboru
organizujeme vzdělávací zájezdy se školkařskou tématikou
propagujeme náš obor mezi dětmi a mládeží
zvyšujeme povědomí o českém školkařství účastí na zahradnických výstavách a veletrzích
organizujeme profesionální kontraktační výstavu ZELENÁ BURZA
jsme vlastníkem patentové značky ČESKÁ ROSTLINA

Svaz školkařů ČR

jako profesní Svaz je začleněn do Agrární komory a je členem Spolku závlahářů.
Více na www.svaz-skolkaru.cz

Komentáře

Přidat komentář

Kolik má pavouk nohou?