Asociace zahradnického výstavnictví

15. 3. 2016 | autor: Anna Tichá

S ohledem na zákonné změny a po naplnění svých cílů AZV skončila se závěrem roku 2015 svoji činnost. Nekončí však uvedené aktivity - Zelená burza 2016 proběhla záhy, v lednu 2016, pořádal ji Svaz školkařů ČR.
Odborný zahradnický veletrh Zelený svět bude v příštím období organizovat Kristína Dudová Vestra ( VESTRA tina et veri ). Patřila od počátku ke klíčovým osobnostem tohoto veletrhu, a proto se AZV rozhodla předat právě její firmě následnictví.

Asociace zahradnického výstavnictví (zkratkou AZV) je právnickou osobou, sdružením fyzických
a právnických osob podle zákona číslo 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Jejím sídlem je Brno, ulice Dvorecká 31, PSČ 620 00.
Asociace na základě dobrovolnosti sdružuje fyzické a právnické osoby, které pěstují, obchodují nebo realizují okrasné rostliny a současně se dlouhodoběji zúčastňují prestižních zahradnických veletrhů a výstav.
Hlavním posláním asociace je:
společný postup členů při účastech na zahradnických veletrzích a výstavách v ČR i v zahraničí
organizace prestižního komerčního zahradnického veletrhu v ČR s cílem vytvoření prostoru pro setkání odborníků středoevropského regionu
prezentace zahradnického oboru mezi odbornou veřejností z příbuzných oborů a také laickou veřejností prostřednictvím veletrhů, výstav, prezentačních a kontraktačních akcí, tisku, rozhlasu a televize

Stěžejní akcí AZV je pořadatelství zahradnického veletrhu “Zelený svět” v Brně.
Kontraktační zahradnický veletrh Zelený svět 2014 se konal v Brně 5. – 6.9.2014, další ročník se uskuteční v roce 2016 z důvodu přechodu veletrhu Zelený svět na dvouletý cyklus.

Přihlášky do AZV a podrobnější informace můžete získat na sekretariátě Asociace zahradnického výstavnictví, Dvorecká 31, 620 00 Brno, tel: 775 568 640, 608 874 299, info@green-world.infohttp://www.green-world.info/

Komentáře

Přidat komentář

Napište část těla: preclík, voda, klávesnice, nos.