Svaz zakládání a údržby zeleně

9. 3. 2019 | autor: Anna Tichá

Svaz zakládání a údržby zeleně je profesní sdružení fyzických a právnických osob v České republice, které
se zabývají zahradní a krajinářskou tvorbou. Svaz vznikl v únoru 2001 a v dubnu téhož roku se stal členem
ELCA (European Landscape Contractors Association – Evropská asociace zahradnických firem).

Cíle svazu:

 • Posláním SZÚZ je zvyšovat odbornou úroveň členů SZÚZ, respektive oboru zahradní a krajinářská tvorba v České republice.
 • Cílem SZÚZ je hájit společné i specifické zájmy svých členů a vytvářet pro to nezbytné předpoklady v rámci SZÚZ i mimo něj.

K dosažení svého poslání a cílů si SZÚZ stanovuje tyto úkoly:

 • prosazovat zájmy oboru při tvorbě právních a technických norem,
 • spolupracovat s organizacemi podobného zaměření v zájmu dalšího rozvoje zahradní a krajinářské tvorby v České republice,
 • spolupracovat s obdobnými organizacemi v zahraničí a napomáhat k vytváření podmínek pro přímou spolupráci členů s partnery z jiných zemí,
 • spolupracovat s obdobnými profesními svazy v rámci EU, zejména v oblasti výměny informací a zkušeností, organizovat zahraniční stáže a odborné exkurze pro pracovníky členských firem,
 • zabezpečovat činnosti a služby podle potřeb a zájmů svých členů, jde zejména o činnosti informační, poradenské, výchovně vzdělávací, propagační a jiné,
 • poskytovat vzdělávací služby formou pořádání kongresů, seminářů, školení aj.,
 • podílet se na organizování výstav, veletrhů a dalších akcí, které mají význam pro rozvoj zahradní a krajinářské tvorby,
 • podporovat odborné vzdělávání a výchovu zaměstnanců členských firem včetně jejich rodinných příslušníků s důrazem na mezinárodní výměnu zkušeností,
 • spolupracovat se zahradnickým školstvím všech stupňů, aktivně se zúčastnit tvorby učebních plánů, podporovat soutěže zahradnických učilišť a středních škol a další obdobné aktivity,
 • vytvořit informační systém za účelem zlepšení komunikace mezi jednotlivými členy SZÚZ, mezi členy SZÚZ a sekretariátem SZÚZ a vytvoření vazeb mezi SZÚZ a vnějším okolím,
 • zajišťovat členům SZÚZ aktuální informace v oblasti nových technologií a materiálů, systémů organizace práce a řízení firem,
 • navazovat spolupráci mezi SZÚZ a dodavatelskými firmami,
 • propagovat činnost SZÚZ jakož i jeho členských firem prostřednictvím médií, propagačních a jiných materiálů v tištěné i elektronické podobě.

Časopis:

SZUZ vydává časopis INSPIRACE

Adresa kanceláře svazu:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel:
777 581 544
775 581 544

Internet: www.szuz.cz
e-mail: info@szuz.cz

Komentáře

Hana Pijáková

3. 2. 2016 0:00 | info@szuz.cz

Dobrý den, prosíme o vymazání pevné linky a změnu adresy na: Údolní 33, 602 00 Brno. Děkuji H. Pijáková

Přidat komentář

Kolik má člověk nohou?