Vědci v Lednici získají unikátní přístroj k výzkumu rostlin

23. 3. 2018 | autor: Mgr. Jiřina Studenková

(TZ) Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně získá unikátní přístroj pro genetický výzkum rostlin Next Generation Sequencing. Bude sloužit k rychlé identifikaci rostlinných chorob, přinese zdravější produkci potravin. Ani v zahraničí se nejedná o běžné vybavení univerzitních a laboratorních zařízení.

„Pořízení tohoto přístroje je pro naše vědecké pracoviště revoluční. Technika sekvenování DNA či RNA v současné době představuje jeden z nejprogresiv­nějších směrů molekulární biologie. Tento přístroj nám přinese nové průlomové informace.“ vysvětluje děkan Zahradnické fakulty, která sídlí v Lednici, Robert Pokluda.

Přístroj je určen pro rostlinolékařství – umožní velmi rychlou analýzu chorob v rostlinách a bude zkoumat účinek likvidace nebezpečných bakterií nanočásticemi. Přinese praktické výstupy pro ochranu rostlin a tedy zdravější produkci potravin z hlediska spotřebitele v Evropě, kde na rozdíl od USA nejsou povolena antibiotika k léčení rostlin.

„Do projektu komplexního rostlinolékařského výzkumu jsme zapojeni společně s 15 zeměmi Evropského výzkumného prostoru. Díky novému přístroji budeme hodnotným vědeckým partnerem ostatním zemím.“ doplňuje Robert Pokluda. Nový přístroj přijde na více než 2 miliony korun, jeho nákup je financován z fondů EU. V Lednici nyní vrcholí přípravy laboratoře, nový přístroj bude na pracovišti od června. Špičkový výzkum bude na Zahradnické fakultě realizován do roku 2022 a přinese také mezinárodní patenty a komerčně využitelné produkty.

Zahradnická fakulta v Lednici s více než staletou tradicí zahradnického vzdělávání neodmyslitelně patří k místu vzdělávání i výzkumu v oblasti zahradnictví v podmínkách ČR. Součástí Lednického univerzitního kampusu jsou moderní posluchárny, laboratoře, skleníky i rozsáhlá oborová knihovna.

Ilustrační fotografie:

http://www.uschovna.cz/…3UFHE92-5HG/

Kontakty:

Odborné informace: – Prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. robert.pokluda@mendelu.cz tel. 519 367 220

Kontakty pro novináře: – Mgr. Jiřina Studenková, jirina.studenkova@mendelu.cz, 778 888 374

Media Relations – Mgr. Jiřina Studenková Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1/ 613 00 Brno Telefon +420 545 135 199 / mobil: 778 888 374 jirina.studenkova@mendelu.cz

Komentáře

Přidat komentář

Kolik má pes nohou?