Dřeviny ve veřejné zeleni a péče o ně

22. 10. 2018 | autor: Anna Tichá | datum konání: 13. 11. 2018 – 13. 11. 2018 | místo konání: Pardubice

13.11.2018 v Domě techniky v Pardubicích - akreditovaný odborný seminář

DŘEVINY VE VEŘEJNÉ ZELENI A PÉČE O NĚ

13. 11. 2018

Akreditace u MV
Číslo akce
10020121
Místo konání
Dům techniky Pardubice
Vedoucí akce
Ing. Naďa Kořínková, tel.: 466 615 607
Informace
Bc. Martina Buchtová, tel.: 466 614 320
Cena
1700 Kč včetně DPH

Lektor
Ing. Samuel Burian

Anotace

Program
Seminář má za úkol prohloubit znalosti účastníků v oblasti použití dřevin ve veřejné zeleni.

Pasportizace a inventarizace zeleně a evidence stromů

Posuzování dřevin
Hodnocení dřevin, management, provozní bezpečnost (SPPK A01 011:2015)
Zásady při posuzování žádostí o kácení stromů
Oceňování a funkční význam
Strom jako biotop
Znalci a zadávání znaleckých posudků, posudky pro orgán veřejné moci a posudky pro osoby a organizace, odměňování znalců ustanovených orgánem veřejné moci

Projekt výsadeb
Význam a náležitosti (standard výkonu KA), zodpovědnost projektanta – autorizované a neautorizované osoby
Použití dřevin v koncepci městské zeleně (velikost sazenic, rychle rostoucí dřeviny, „instantní“ zahrady …) a výběr dřevin
Specifické použití dřevin – pnoucí dřeviny, zelené fasády, dřeviny a střešní zahrady
Specifické skupiny dřevin – jedovaté dřeviny, invazní druhy

Klimatické změny
Dopady
Adaptační opatření
Hospodaření s vodou a závlahy

Ochranná pásma

Výsadba dřevin
Příprava stanoviště pro výsadbu
Doprava, uložení a úprava sazenic
Výsadba dřevin
Hnojení a závlaha

Péče o výsadbu dřevin
Rozvojová péče (ČSN 83 9051)
Udržovací péče
Řez stromů (SPPK A02 002: 2015)
Řez keřů (SPPK A02 003:2014)

Časový harmonogram
8,30 – 9,00 hod. prezence
9,00 – 14,00 hod. odborný program

Organizační pokyny

Závaznou přihlášku zašlete buď elektronicky, poštou, nebo e-mailem nejpozději do 11. 11. 2018.
Dům techniky Pardubice spol. s r. o.
nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
e-mail: buchtova@dtpce.cz

Platbu uhraďte na účet č. 10006–7503524/0600 u MONETA Money Bank Pardubice, variabilní symbol 10020121.
Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence.
DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

DŘEVINY VE VEŘEJNÉ ZELENI A PÉČE O NĚ

13. 11. 2018

Uzávěrka přihlášek je dne 11. 11. 2018. Přihlášku prosím zašlete:

elektronicky (viz www.dtpce.cz – po vyplnění přihlášky klikněte na tlačítko odeslat, a tím bude provedena Vaše registrace) nebo
poštou na adresu: Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice nebo
oskenovanou na e-mail: buchtova@dtpce.cz.

Jméno a příjmení:
Datum a místo narození:

jsem úředník jsem vedoucí úředník nejsem úředník

Adresa plátce (firmy):

DIČ: IČ:

Telefon:

Pokud souhlasíte, můžeme Vám zasílat pozvánky e-mailem: ano – ne
Váš e-mail:

Váš dotaz:

_____________­________________________­________________________­____
Souhlas
Souhlasím se zpracováním osobních údajů správcem Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice, IČ 48151904 (dále jen DT).
Tento souhlas  se týká listinné či elektronické podoby za účelem zasílání nabídek akcí, pořádaných DT.
Souhlas poskytuji dobrovolně s tím, že jej mohu kdykoliv odvolat na: buchtova@dtpce.cz.

Potvrzujeme závazně, že dne..........­.............­........ jsme uhradili (uhradíme) částku.......­.............­.......... Kč z účtu č……………………..…………………………­..
u peněž. ústavu .............­............……­........ na účet č. 10006–7503524/0600
MONETA Money Bank Pardubice, variabilní symbol 10020121

Zaplatíme hotově u prezence

Podpis účastníka

Razítko a podpis
vysílající organizace

Komentáře

Přidat komentář

Kolik má člověk nohou?