Více zeleně znamená lepší klima

22. 3. 2019 | autor: Anna Tichá

Článek vyšel při příležitosti Světového dne vody, který připadá na 22.3.2019

Co znamená sucho pro naši krajinu? Jak jí pomoci, aby udržela vodu a z luk a polí se nestaly vyprahléstepi? Na záchraně místního ekosystému pracují místní akční skupiny společně se svými partnery.Zmírnit dopady sucha mají zejména správné postupy ve výsadbě a péči o zeleň.

Podle Zprávy o ekologické obnově ministerstva životního prostředí od začátku 50. let do 90. let 20.století zmizelo z české krajiny 35 tisíc hektarů hájků, remízků a mezí, došlo k odstranění 30 tisíckilometrů liniové zeleně a zaniklo 25 tisíc kilometrů vodních toků. Podle expertů se od 50. let mění iklima, které je teplejší a sušší. Tento trend se bude dále prohlubovat. S přetrvávajícím suchem bojujíi místní akční skupiny.

„Naše místní akční skupiny si uvědomují, jak negativně sucho ovlivňuje rozvoj zemědělství,prů­myslu, turismu a tím i samotný život na venkově. Proto dělají konkrétní kroky, aby zmírnilydopady na venkovskou krajinu. Například naše krajská síť na jižní Moravě rozjela v programu Milionstromů pro krajinu systémovou výsadbu stromů po celém území, aby pomohla udržet vodu v krajině.V celém Česku nabízejí navíc místní akční skupiny 600 milionů korun z evropských fondů prožadatele na projekty sídelní a krajinné zeleně,” říká předseda Národní sítě Místních akčních skupin Jiří Krist.

Krajina dnes mnohdy vysychá. Chybí meze, aleje a krajinotvorné sady, které zamezují větrné a vodní erozi a krajina se začínápodobat stepi. Za posledních 50 let se také počet zejména ovocných stromů v zemědělské krajiněstále snižuje.

„Stromy jsou základní ekosystémová jednotka. Stabilizují půdu, zadržují vodu, kterou ochlazují okolí,a díky tomu vzniká mlha a rosa. Bez stromů se krajina stává stepí a v extrémních případech horkoupouští, jak to známe i z některých měst. Naše krajina potřebuje více odolné stromové zeleně, abydokázala čelit klimatickým výkyvům,“ popisuje nenahraditelnou roli stromů v krajině Vít Hrdoušek zMístní akční skupiny Strážnicko, který se tématem suché krajiny dlouhodobě zabývá.

Pracovat komunitně se vyplatí. Podle starosty obce Terezín na jižní Moravě se jedná o proces, do kterého se musí zapojit celákomunita. Podle něj hlavní roli mají uživatelé zemědělské půdy, kteří by měli zohledňovat suché rokypři svém způsobu hospodaření. A zároveň popisuje aktivity své obce:

„U nás realizujeme výsadby v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině na okrajích obce.Cílem je vysázení stromů a keřů ve skladbě vhodné pro zdejší region a suché podnebí. Chceme zdemimo jiné vytvořit malý krajinotvorný sad Přátelství.“

Proměny české krajiny v horizontu dalších 50 letPokud budou suché roky pokračovat, tak se podle Hrdouška přiblížíme stepnímu klimatu. To znamená, že u nás budou hodně teplá a suchá léta s přívalovými srážkami, jaro a podzim budoukratší a zima bude spíše suchá, větrná a studená s občasnými přívaly deště a sněhu. V potocích ařekách bude voda jen sezónně a bude jí stále méně. Výsledkem budou vyschlé potoky, což se projeví itrvalým nedostatkem vody ve studnách.

„Dojde k velkým změnám v lesnictví, zemědělství, vodohospodářství i v dalších oborech, čímž sezmění i vnímání společnosti. Naučíme se více vážit si vody, půdy, stromů a chápat funkci přírodníchcyklů, jak to uměli dříve sedláci,“ popisuje Hrdoušek.

Každý jednotlivec se může zapojitPodle Hrdouška je řešení velice prosté. Důležité je, aby lidé uměli s vodou hospodařit. Naučit se jirecyklovat a využívat pro pěstování rostlin, nejlépe pak stromů ve svém okolí. „Zapojit se může každý a všude, i ve své práci. Podstatné je myslet na to, abychom vodu zadrželi ze střech, propustnými dlažbami na veřejných i soukromých místech. Důležité je, aby voda prosákla ke kořenům blízkýchstromů na návsích i u cest. Ty se pak odvděčí třeba příjemným chladivým stínem,” uzavírá.

Pro rozvoj krajinné zeleně spustila Krajská síť místních akčních skupin Jihomoravského aJihočeského kraje ve spolupráci s krajskými úřady a vládou Dolního Rakouska přeshraniční projektspolupráce Klimagreen – Klimatická zeleň. Místní akční skupiny se soustředí na výsadbu ovocnýchstromů, které za poslední léta z české krajiny mizí.

V krajině sází hlavně odolnější odrůdy hrušní, třešní či jabloní nebo méně známé, suchu odolné,domesti­kované ovocné druhy jako moruše, oskeruše či dříny. V projektu se za účasti místní komunityosazují obecní cesty, bývalé meze i školní a obecní sady více jak pěti tisíci stromy a keři, které mohoupomoci udržet mírnější mikroklima a vodu ve venkovské krajině.

Klára Malá
tiskový servis NS MAS
www.mistniakcniskupiny.cz
http://nsmascr.cz/
autor: – zdroj: AGRÁRNÍ KOMORA ČRvygenerováno v 08:34:33 dne 22. 03. 2019

Komentáře

Přidat komentář

Napište část těla: preclík, voda, klávesnice, nos.