Hmyz významně omezující důležité funkce nelesní dřevinné vegetace

24. 8. 2019 | autor: Anna Tichá | datum konání: 24. 9. 2019 – 24. 9. 2019 | místo konání: Praha

24.9.2019 (09.00 - 15.30) Praha - budova Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 833/31 (v průchodu); 1.patro

http://www.szkt.cz/…ce-2019.html

Seminář bude zaměřen především na bezobratlé organismy, které aktuálně významně ohrožují existenci sídelní zeleně či do budoucna budou zásadně omezovat funkce dřevin v nelesním prostředí. Seminář bude orientován nejen na druhy hmyzu, které jsou ve střední Evropě původní, ale pozornost bude také věnována druhům nepůvodním se zásadním potenciálem dřeviny v podmínkách ČR poškozovat.

V první části semináře bude řešena problematika praktického určování poškození jednotlivých dřevinných pletiv zástupci fytofágního hmyzu.

Ve druhé části budou účastníci semináře seznámeni se zásadními a významnými druhy bezobratlých živočichů, jejichž aktivita souvisí s tématem semináře. Důraz bude kladen především na praktickou determinaci druhů a negativních dopadů vyplývajících z přítomnosti těchto zástupců v sídelní zeleni. Účastníci kurzu získají informace o tom, jak determinovat výše zmíněné organismy, jaké ohrožení vyplývá z přítomnosti konkrétního organismu na daném hostiteli a jaká opatření bude třeba dodržovat pro zajištění dlouhodobé perspektivy dřevin ve městech.

Teoretické školení bude doplněno bohatou fotodokumentací reálných případů, symptomů a poškození dřevin působením výše zmíněných organismů. Základní legislativní rámce dotčené problematiky s komentáři jejich aplikačních souvislostí bude také součástí plánovaného semináře.

Přednášející: Ing. Petr Martinek, Ph.D.
Cílová skupina:

Projektanti a krajinářští architekti, správci zeleně , majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora, studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy. Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče.
Cena:

Člen SZKT; platí i pro členy slovenské SZKT 1 190 Kč
Člen SZKT – mimořádný; student 560 Kč
Nečlen 1 800 Kč
Nečlen – student 900 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH. V ceně je káva a občerstvení.

Komentáře

Přidat komentář

Kolik má pes nohou?