Školy a učiliště

Vyšší odborné školy

8. 4. 2019 | autor: Anna Tichá

Přehled vyšších odborných škol v ČR

Pokračování

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

8. 4. 2019 | autor: Anna Tichá

Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, tel: 224 384 070, fax: 234 381 816, cerna@rektorat.czu.cz, www.czu.cz

Pokračování

Mendelova univerzita v Brně

8. 4. 2019 | autor: Anna Tichá

Zemědělská 1, 613 00 Brno, tel: 545 135 101, fax: 545 211 128, info@mendelu.cz, www.mendelu.cz

Pokračování

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)

8. 4. 2019 | autor: Milada Minaříková

Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, tel: 389 032 021, fax: 385 310 348, mziegler@jcu.cz, www.jcu.cz

Pokračování

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

8. 4. 2019 | autor: Milada Minaříková

Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem, tel: 475 284 111 fax: 475 584 158, petr.bogan@ujep.cz, www.fzp.ujep.cz

Pokračování

Vysoká škola chemicko technologická v Praze (VŠCHT)

8. 4. 2019 | autor: Milada Minaříková

Technická 5, 166 28 Praha 6, tel: 220 444 159, fax: 220 445 018, info@vscht.cz, www.vscht.cz

Pokračování

Slovenská technická univerzita v Bratislavě (STU)

8. 4. 2019 | autor: Milada Minaříková

Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava, tel: +421/2/572 762 14, fax: +421/2/529 215 33, e-mail: dekan@fa.stuba.sk, www.fa.stuba.sk

Pokračování

Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre (SPU)

8. 4. 2019 | autor: Milada Minaříková

Tulipánová 7, 949 01 Nitra, tel/fax: +421/37/652 27 41, e-mail: dekfzki@uniag.sk, www.fzki.uniag.sk

Pokračování

České vysoké učení technické (ČVUT)

8. 4. 2019 | autor: Anna Tichá

Thákurova 9, 166 34 Praha 6, tel: 776 555 558, www.fa.cvut.cz

Pokračování

Univerzita Karlova (UK)

8. 4. 2019 | autor: Anna Tichá

Albertov 2038, 128 43 Praha 2, tel: 221 951 155, e-mail: prihlaska@natur.cuni.cz, www.natur.cuni.cz

Pokračování