Spolky a svazy

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.

5. 4. 2019 | autor: Milada Minaříková

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu je neziskovým sdružením odborníků – profesionálů činných v oblasti zahradní a krajinářské tvorby.

Pokračování

Český spolek perenářů

5. 4. 2019 | autor: Anna Tichá

Více informací najdete na www.pereny.org

Pokračování

Zahradní centra CS, obchodní družstvo

11. 3. 2019 | autor: Anna Tichá

Družstvo zahradních center navazuje na profesní Sdružení zahradních center CS. V současné podobě vystupuje toto družstvo společně za přistoupení členů ze Slovenska od roku 2008. Účelem družstva je společná propagace, společné nákupy, pořádání vzdělávacích školení a zájezdů. Předávání si zkušeností, zajišťování společné dopravy, pořádání společných akcí. 4 x ročně vydáváme časopis TIP, neperiodicky vydáváme časopisy v řadě Knihovnička. V roce 2006 vyšlo Kouzlo zahrady, v roce 2007 Skalky a trvalkové záhony.

Pokračování

Svaz zakládání a údržby zeleně

9. 3. 2019 | autor: Anna Tichá

Svaz zakládání a údržby zeleně je profesní sdružení fyzických a právnických osob v České republice, které se zabývají zahradní a krajinářskou tvorbou. Svaz vznikl v únoru 2001 a v dubnu téhož roku se stal členem ELCA (European Landscape Contractors Association – Evropská asociace zahradnických firem).

Pokračování

Svaz školkařů České republiky

8. 3. 2019 | autor: Anna Tichá

Svaz školkařů ČR jako profesní Svaz je začleněn do Agrární komory a je členem Spolku závlahářů.

Pokračování

Spolek zahradnických center

8. 3. 2019 | autor: Milada Minaříková

Spolek zahradnických center je profesní sdružení fyzických a právnických osob, které se zabývají prodejem celého zahradnického sortimentu s důrazem na rostliny a služby v oboru. Počátek spolupráce sahá do roku 1998 a v nové podobě funguje od 1.1.2016.

Pokračování

Svaz květinářů a floristů ČR

7. 3. 2019 | autor: Anna Tichá

Svaz květinářů a floristů ČR (SKF ČR) je profesní organizací květinářů a floristů z celé České republiky. Jeho posláním je hájit zájmy svých členů, mapovat odbornou úroveň a statistická zjištění v pěstování a obchodování s květinami a také zajišťovat zvyšování kvalitativní úrovně a povědomí o české floristice u široké laické veřejnosti

Pokračování

Česká bonsajová asociace

15. 3. 2017 | autor: Anna Tichá

Česká bonsajová asociace byla založena roku 1997, jako nezisková organizace, sdružující zájemce o pěstování bonsají. Vznikla především z popudu potřeby užší spolupráce s bonsajovou Evropou, zároveň si však klade za cíl zlepšování podmínek pro rozvoj bonsajistiky u nás.

Pokračování

Asociace zahradnického výstavnictví

15. 3. 2016 | autor: Anna Tichá

S ohledem na zákonné změny a po naplnění svých cílů AZV skončila se závěrem roku 2015 svoji činnost. Nekončí však uvedené aktivity - Zelená burza 2016 proběhla záhy, v lednu 2016, pořádal ji Svaz školkařů ČR. Odborný zahradnický veletrh Zelený svět bude v příštím období organizovat Kristína Dudová Vestra ( VESTRA tina et veri ). Patřila od počátku ke klíčovým osobnostem tohoto veletrhu, a proto se AZV rozhodla předat právě její firmě následnictví.

Pokračování

Unie botanických zahrad ČR

15. 3. 2016 | autor: Anna Tichá

Dne 16. 2. 2005 byla na ustavující Valné hromadě ve VÚKOZ Průhonice založena jako občanské sdružení osob a institucí, reprezentujících botanické zahrady, arboreta a významné botanické sbírky Unie Botanických zahrad České republiky (dále jen Unie). Na Valné hromadě byl schválen návrh stanov a provedena volba orgánů Unie. 13. 4. 2005 byla Unie zaregistrována Ministerstvem vnitra. Jejím sídlem je Botanická zahrada hlavního města Prahy. V současné době má 29 členů.

Pokračování