Spolky a svazy

Asociace zahradnických společenstev

11. 8. 2014 | autor: Anna Tichá

Asociace zahradnických společenstev (zkratkou AZS) vznikla za účelem: - posilování pozice členů a jednotné prosazování záměrů vztahujících se k celému zahradnickému oboru - servisu členským svazům v podobě silnější organizace vzhledem k celkové výši produkce, služeb, zaměstnaných lidí apod. a jejich propagace - zastupování členů při prosazování společných cílů, například v oblastech školství, výzkumu, dotací, používání pesticidů apod. - jednání s ministerstvy, Agrární komorou ČR, poslaneckými výbory a dalšími institucemi ovlivňujícími náš obor - koordinace a zefektivnění vynaloženého úsilí při společných jednáních zástupců členských svazů - jednání s nečlenskými svazy a spolupráce s nimi na úkolech, které bez společné aktivity mohou jen s obtížemi uspět při hledání řešení (typickým příkladem je téma zahradnického vzdělávání)

Pokračování

Asociace floristického designu

8. 4. 2013 | autor: Milada Minaříková

Informace o všech aktivitách Asociace floristického designu získáte na Floristické škole v Hradci Králové, Černilovská 7, tel/fax: 495 221 811, e-mail:info@florist.cz, www.florist.cz

Pokračování

Asociace zahradních potřeb

12. 4. 2012 | autor: Milada Minaříková

Tato asociace je v souladu s OZ sdružením. Jedenkrát ročně se organizuje setkání u příležitosti vhodné akce z oboru, kde se v soulsdu se Stanovami pravidelně rozhodují nezbytné záležitosti. Výše ročního příspěvku vždy závisí od náplně dohodnuté na těchto setkáních – valných hromadách. Příspěvky budou co nejvíce kombinovány s jednotlivými nabízenými službami. Většina činností je prováděna dobrovolně a bezplatně členy Asociace.

Pokračování